Nieuws

Kweek van algen uit duurdere segment biedt perspectief

Bron: Groen Kennisnet, 04/03/13

Wageningen UR Glastuinbouw deed onderzoek naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst. Uit modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en de opzet van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw bleek dat de kweek van algen uit het duurdere segment perspectief biedt voor de glastuinbouw.

De overeenkomsten van algen teeltsystemen met de teelt van tuinbouwgewassen onder glas zijn groot. Tuinbouwondernemers zijn ervaren in geconditioneerde teelt en het ligt voor de hand om hun ervaring en kennis te gebruiken. In de kassen is de infrastructuur aanwezig zoals klimaatregeling, CO2 dosering, waterbehandeling en het toedienen van meststoffen.


De teelt van algen onder glas heeft voordelen ten opzichte van de teelt in algenreactoren die buiten staan. Het is eenvoudiger om de algenkweek op temperatuur te houden, omdat de kas werkt als een grote zonnecollector en er geen vorstproblemen zijn.

Het project werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, het Ministerie van Economische Zaken, en daarnaast waren er financiële bijdragen van 'Samenwerking aan Vaardigheden', G. Fischer, LGem, OCAP en Rabobank.

Zie voor meer informatie het rapport Algenteeltsystemen voor de tuinbouw: integratie op de site van Wageningen UR Glastuinbouw.

Eerdere nieuwsberichten