Nieuws

Veel belangstelling proef Het Nieuwe Telen

Bron: Energiek2020.nu

Steeds meer telers en toeleveranciers zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van Het Nieuwe Telen. Dit bleek tijdens de open middag bij GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk vorige week donderdag. In deze proef worden verschillende aspecten van Het Nieuwe Telen tomaat verder uitgewerkt door een consortium van zeven toeleverende bedrijven samen met onderzoekers van GreenQ Improvement Centre en Wageningen UR Glastuinbouw.

“Het is een erg leerzame proef omdat zoveel verschillende dingen in relatie met elkaar worden onderzocht. We zijn echt begonnen met het optimaliseren van Het Nieuwe Telen”, aldus Peter Klapwijk van GreenQ. De proef bestaat uit drie afdelingen waarbij in iedere afdeling de focus ligt op een ander aspect binnen Het Nieuwe Telen. De resultaten worden met elkaar vergelijken en in een begeleidingcommissie besproken.In alle afdelingen heeft het Paskal-weegsysteem de groei van de planten gemonitord. De kasluchtontvochting vindt plaats volgens het Actief Ventilatie Systeem van Van Dijk Heating (afdeling 8) en volgens het systeem van Priva (afdeling 7).  

Dubbel scherm plus kasluchtontvochtiging en Natugro (afdeling 7)

Deze afdeling loopt qua productie op dit moment voorop. Tijdens de winter is er veel geschermd met de energiedoeken. Tijdens de zomer heeft het gewas stressvolle periodes goed doorstaan en er is nauwelijks meeldauw of Botrytis opgetreden. Het wortelstelsel is dankzij het Natugro-systeem van Koppert gezond en actief. Uit metingen bleek dat de opname van nutriënten in deze afdeling vaak het hoogst was.

Dubbel scherm plus energiescherm in de winter en diffuus scherm in de zomer, inclusief ontvochtiging en speciale watergeefstrategie (afdeling 8)

In deze kas zijn veel schermuren gemaakt; in juli en augustus ging het diffuse Harmony-doek van Ludvig Svensson vaak dicht. Bij meer dan 650 watt instraling ging het doek dicht en bij minder dan 550 watt ging het Harmony doek weer open. Er zijn tot nu toe 370 schermuren gemaakt met het diffuse doek. De ruimtetemperatuur in de hete periode werd daardoor zo’n 2,5 graden naar beneden gebracht en pieken werden voorkomen. Het lichtverlies onder dit scherm is een punt van aandacht. Tot nog toe lijkt het erop dat het gewas geen nadelig effect heeft ondervonden van het lichtverlies door het schermen met Harmony. Een bijkomend resultaat van deze schermstrategie was dat er is in deze afdeling 20% minder water is gegeven dan in de andere twee afdelingen, waarbij Grodan de watergeefstrategie in kaart brengt.

Dubbel energiescherm, geen kasluchtontvochtiging plus plantgestuurde procesregeling (afdeling 9)

In deze afdeling wordt het klimaat geregeld op basis van de waterhuishouding en temperatuur van de plant. De temperatuur van de plant wordt met camera’s geregistreerd en via Top Crop van Priva omgezet in verdampingsgegevens en in grafiek weergegeven. De gegevens worden vervolgens geanalyseerd in relatie tot bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de kastemperatuur. Dit vergroot het inzicht in de relatie tussen plantengroei en klimaat. Zo kunnen de klimaatinstellingen beter worden afgestemd op de behoefte van het gewas. In deze afdeling zijn de grenzen van Het Nieuwe Telen opgezocht en presteerde het gewas tot nog toe het minst. In deze afdeling was tot nog toe het energieverbruik wel het laagste.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd uit het project Samenwerken aan Vaardigheden en Kas als Energiebron.

Eerdere nieuwsberichten