Nieuws

Uitnodiging Kennismiddag “Algenteelt in de glastuinbouw”

Wageningen UR Glastuinbouw heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan “Algenteelt in de glastuinbouw” samen met telers, toeleveranciers en met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw en diverse bedrijven. Wij nodigen uit voor een kennismiddag voor telers en marktpartijen.

De voedingsmiddelen- en kleurstoffen industrie is op zoek naar nieuwe duurzaam geproduceerde grondstoffen. De tuinbouw kan deze produceren. Algen vormen een belangrijke bron voor deze grondstoffen. De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriënten voorziening optimaal te sturen voor een hoogwaardig eindproduct. Ze hebben ervaring met de productie van voedingsmiddelen en om aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen te voldoen en logistiek en afzet te organiseren. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en bij te dragen aan de biobased economy.

Nieuwe producten

Nieuwe hoogwaardige producten uit algen uit Nederlandse kassen zijn een potentieel nieuwe bron van inkomsten voor de tuinbouwsector. Alleen de teelt van hoogwaardige producten zoals kleurstoffen, voedingssupplementen of farmaceutische stoffen zijn economisch verantwoord. Voor te productie van biobrandstoffen of laagwaardige eiwitten is de tuinbouw niet geschikt. De teelt van kwalitatief hoogwaardige algen is een topsport, het is kennis- en kapitaalintensief.

Duurzaam

Uit onderzoek blijkt, dat algen in een kas duurzaam en economisch rendabel geproduceerd kunnen worden. Ten opzichte van een buitenteelt heeft algenteelt in een kas een groot energievoordeel, omdat deze gratis zonlicht en daarmee energie vangt voor de algenproductie, CO2 is beschikbaar als afvalproduct van industriële productielocaties of energieproductie op eigen tuinbouwbedrijf, water en nutriënten worden op een tuinbouwbedrijf recyclet en de techniek en kennis van regeling en sturing van voeding is voorhanden. Nederland heeft een gematigd klimaat en is daarmee een goede standplaats.

Realistisch toekomstbeeld

Op de kennismiddag zal een realistisch toekomstbeeld voor “Algen in de glastuinbouw” worden gedeeld. Wat is er mogelijk? Wat is er niet mogelijk? Hoe kan de teelt van algen op het eigen tuinbouwbedrijf worden ingepast? Kan ik nu al algen produceren? Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de tuinbouwsector met betrekking tot algen?

Programma:

12:30 uur    Inloop met Koffie/Thee

13:00 uur    Opening door dagvoorzitter burgemeester Ewald van Vliet, gemeente Lansingerland

13:15 uur    Inleiding Algen in de tuinbouw – het groene goud? Rabobank

13:45 uur    Algen in de tuinbouw – wat is technisch mogelijk en economisch verantwoord?
Silke Hemming, Wageningen UR

14:15 uur    Teler aan het woord - het perspectief van algenteelt voor ondernemers, Wilko Wisse, Lans

14:30 uur    Behoefte uit de industrie - nieuwe producten uit algen, Eugene Roebroek, Lgem

15:00 uur    Koffie/Thee

15:30 uur    Bezoek kennismarkt stands van toeleveranciers en marktpartijen

16:00 uur    Bezoek aan algenreactoren Wageningen UR

16:30 uur    Afsluiting en borrel

Eerdere nieuwsberichten