Nieuws

Demonstratie van sensoren en meetapparatuur

Bij GreenQ is een Arenaruimte ingericht om een groot aantal sensoren en meetapparatuur die gebruikt kunnen worden in de glastuinbouw, te demonstreren. Deze demonstratie vindt plaats in het kader van de ‘Maand van het Meten’.

Geïnteresseerden kunnen dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur binnen lopen bij GreenQ aan de Violierenweg 3 te Bleiswijk om kennis te nemen van de nieuwste technieken op het gebied van meetapparatuur en sensoren. De demonstratie loopt door tot 1 januari 2014 en wordt georganiseerd vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden.

Er wordt steeds meer gemeten en geregistreerd in de glastuinbouw. Met de verkregen data kan vervolgens de teelt worden geoptimaliseerd en dat de kwaliteit en de productie ten goede. Er zijn de laatste jaren veel innovaties op het gebied van sensoren en meetapparatuur. Deze nieuwe technologie is nu samen gebracht in de Arenasessie. De volgende partijen nemen deel:

    Wireless Value:           AgriSensys draadloze sensoren
    Priva:         TopCrop
    HortiMax:         ProDrain
    Horticoop:         ionspecifiek meten
    BLGG:         ionspecifiek meten
    Hoogendoorn:         watergift- en klimaatregeling, oogstregistratie
    Grodan:         watergift binnen Het Nieuwe Telen
    Catech:         diverse meters voor de glastuinbouw
    Dacon:         bodemvocht monitoring
    Nieuwkoop:         pH en EC-meters en tensiometers
    Revaho:         meetprotocol chrysant
    EMS:         Airmonitoring
    Wageningen UR Glastuinbouw:                         

posters over onderzoek aan sensoren en fotosynthesemetingen

    Nova Crop Control:         plantsap metingen

Arenasessie

Donderdag 28 november 2013 om 13.30 uur wordt de laatste Arenasessie gehouden in het kader van de ‘Maand van het Meten’. Het thema van deze bijeenkomst is:

“ Meten van Licht in kas en gewas”

Meer informatie over het programma en aanmelden kan via www.samenwerkenaanvaardigheden.nl

Eerdere nieuwsberichten