Nieuws

Arenasessie Geactiveerd water

De deelnemers kwamen uit de glastuinbouwgewassen: tomaat, komkommer, paprika, Cymbidium, gerbera, roos en potplanten zoals Poinsettia, Spathiphyllum, potrozen en Phalaenopsis. Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit “Samenwerken aan Vaardigheden” in samenwerking met LTO Groeiservice, Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ.

Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw gaf in haar presentatie aan dat de Nederlandse tuinbouw één van de weinige sectoren is waar nog weinig ervaring is met geactiveerd water. Electrochemisch geactiveerd water wordt al vele jaren gebruikt in sectoren als de voedselverwerkende industrie, de scheepvaart, de veehouderij, de visserij, de toeristenindustrie, de medische industrie en bij zwembaden.

In de glastuinbouw is er sinds 2010 extra belangstelling voor het onderwerp, mede door een project dat het Productschap Tuinbouw financierde. Electrochemisch geactiveerd water lijkt een veelbelovend, milieuvriendelijk alternatief voor de huidige ontsmettingsmiddelen. Het lijkt een goede bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het fungicidengebruik, waarbij het risico op resistentie zeer gering is.

Teler, Ger Geurts, vertelde dat er op hun rozenbedrijf een jaar geleden gestart is met de verneveling van geactiveerd water om meeldauw te bestrijden. Daarnaast zijn zij de toepassing ook gaan gebruiken voor de ontsmetting van het drainwater dat gerecirculeerd wordt. Maartje Jung van Brinkman vertelde over de ervaringen bij klanten. Tot nu toe richten zij zich op de ontsmetting van drainwater. Ook haar ervaringen zijn positief. Voor de vaststelling van de werkzaamheid van de vloeistof meten zij naast de oxidatie-reductiepotentiaal (ORP) ook het vrij chloor. De laatste praktijkervaring werd ingebracht door Marc Bart. Sinds ruim één jaar vernevelt hij geactiveerd water in een plastic tent waarin witte snij Cymbidiums gehangen worden. Sinds die tijd krijgt hij vanuit de handel geen enkele klacht meer over Botrytis. Hij is zeer tevreden en gaat hier mee door.

Als laatste spreker kwam Harmen Hummelen van LTO Groeiservice aan het woord. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat er naast de bestaande toelating als biocide zo snel mogelijk een aanvraag moet worden ingediend bij het CtgB om dit water als gewasbeschermingsmiddel toegelaten te krijgen.

Na de pauze is in drie groepen gebrainstormd over negen opgestelde stellingen. Uit de discussies bleek dat men met geactiveerd water aan het begin staat van een veelbelovende ontwikkeling op het gebied van (water)ontsmetting en gewasbescherming in de glastuinbouw. Een nieuw onderzoeksveld ligt klaar om ontsloten te worden, waarin de vele (praktische) vragen die er nu nog zijn, beantwoord zullen worden.

Deze succesvolle middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarbij er ruimschoots gelegenheid was om te netwerken en informatie te verzamelen bij de opgestelde stands.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.

Eerdere nieuwsberichten