Nieuws

Belichtingsonderzoek tomaat in volgende fase

Eind augustus start het vervolgonderzoek Het Nieuwe Belichten bij tomaat. We planten dit jaar vroeg om rond de kerst zo veel mogelijk tomaten te kunnen oogsten. De doelstelling is om met 40% minder energie dan in de gangbare teelt een goede productie te halen, waarbij verschillende maatregelen worden gecombineerd.

Het onderzoek moet antwoord geven op een aantal vragen die voortkomen uit de opzet van het nieuwe teeltconcept. Er worden drie teeltsystemen vergeleken om te bestuderen wat de bijdrage is van de verschillende onderdelen aan het teeltconcept; onze aandacht gaat vooral uit naar het effect van het hybride belichtingsysteem en diffuus glas. De proef wordt uitgevoerd bij Green Q Improvement Centre (IC) en Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Philips stelt de ledlampen beschikbaar.

De proef wordt uitgevoerd met het ras Komeett. In de kassen bij Wageningen UR Glastuinbouw worden de drie teeltsystemen vergeleken. Kas1 is een referentieteelt met alleen SON-T.  Kas2  is een kas met diffuus glas,  met een hybride belichtingsysteem. Daarin wordt belicht volgens de strategie van Het Nieuwe Belichten (HNB). Kas3 is bedekt met helder glas, ook met een hybride belichtingsysteem en HNB. Met deze proefopzet denken wij een goede vergelijking te kunnen maken. Bij Green Q Improvement Centre wordt dezelfde teeltsysteem gehanteerd als in Kas 2 bij Wageningen UR Glastuinbouw en dient als een demonstratie van het nieuwe teeltconcept.

Strategie

In de nieuwe teeltstrategie zal met modelberekeningen worden belicht naar de werkelijke lichtbehoefte van het gewas. We maken daarbij gebruik van inzichten die ontwikkeld zijn in de gerberateelt en die inmiddels ook worden toegepast in de huidige tomatenteelt bij het IC. In deze proef gaat het om een vroege teelt. In het najaar, als de dagen korter worden, zullen we proberen om een zo goed mogelijke gewasopbouw te realiseren. Wegschermen van licht is een mogelijkheid waarmee we rekening houden, maar alleen in het begin van de teelt om te voorkomen dat het gewas een te sterke groei heeft in de donkere maanden als de hoeveelheid licht beperkend is. Gedurende de hele teelt zal de maximale belichtingscapaciteit 16 uur belichten per etmaal zijn.

Daarnaast zullen de resultaten uit het project Gelimiteerd CO2 en Het Nieuwe Telen ook worden meegenomen in dit onderzoek en zullen we beperkt CO2 doseren. De CO2 concentratie wordt afgestemd op de lichtintensiteit en de ventilatie.

Het nieuwe belichtingsonderzoek is een grote uitdaging. Het is spannend hoe zo’n vroege teelt tomaat zal uitpakken en ook de energiedoelstelling is pittig. We houden u op de hoogte.

Eerdere nieuwsberichten