Nieuws

Interessante ideeën voor vervolg op Het Nieuwe Telen

Op woensdag 26 september 2012 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie HNT 2.0 gehouden. Deze Arenasessie vond plaats in aansluiting op de vergadering van de gezamenlijke Begeleidingscommissie van de Venlow Energy Kas en de gelimiteerde CO2 proef. De Arenasessie vond plaats bij het GreenQ Improvement Centre te Bleiswijk. Er was met 40 deelnemers een goede belangstelling voor dit onderwerp, vooral van tomatentelers, toeleveranciers, onderzoekers en adviseurs.

De voorzitter van deze sessie, Eric Poot van Wageningen UR, legde uit dat het doel van deze middag was om met elkaar te brainstormen over welke vervolgstap is te maken op Het Nieuwe Telen (HNT). Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”.

Vervolgens gaf Frank Kempkes van Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk een korte samenvatting van de stand van zaken van de 2 proeven tot nu toe. Hierna gaf Paul Arkesteijn van Ludvig Svensson zijn proefervaringen met diffuserend schermdoek. Voordeel van deze doeken is dat het licht dieper in het gewas dringt, de koptemperatuur wordt verlaagd en de verdamping wordt beperkt. Als laatste inleider gaf Peter Klapwijk van GreenQ een samenvatting van wat in HNT is geleerd en hoe hier een mogelijk vervolg aan gegeven kan worden.

Na de pauze werd aan de hand van 4 stellingen van Peter Klapwijk gediscussieerd over de mogelijkheden van beperking van de verdamping in de tomatenteelt. De aanwezigen zien mogelijkheden om watergift en in mindere mate nutriëntengift te beperken, zowel in de start van de teelt als in de zomer met behoud van productie en kwaliteit. Bijkomende voordelen zijn besparing van energie en CO2-gift. Als het inderdaad klopt wat men verwacht zou de tomatenteelt met dit teeltconcept een flinke stap maken als duurzame teeltwijze.

Eerdere nieuwsberichten