Nieuws

Persbericht: Arenasessie Binnenrot Paprika

 

Fusarium algemeen aanwezig, maar binnenrot in keten onacceptabel!

Op donderdag 18 oktober 2012 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden, samen met LTO Groeiservice, de Arenasessie Binnenrot Paprika gehouden. Deze Arenasessie vond plaats in de Fleur-inn bij Bloemenveiling FloraHolland te Bleiswijk. Er was met 65 deelnemers een prima belangstelling voor dit onderwerp, vooral van telers, zaadleveranciers, telersverenigingen, onderzoekers en adviseurs.

De voorzitter van deze sessie, Thijs Jasperse van de P8, legde uit dat het doel van deze middag was om alle wereldwijd beschikbare kennis over binnenrot te presenteren, kennis met elkaar uit te wisselen en input te leveren voor vervolgonderzoek.

De eerste presentatie werd verzorgt door Rudi Aerts van Universiteit Leuven/Thomas More uit België. Hij stelde dat binnenrot op elk bedrijf voorkomt, maar dat het op het ene bedrijf eerder zichtbaar is dan op het andere. Daarnaast neemt het probleem gedurende het teeltseizoen verder toe, vooral in jaren met extreme (weers)omstandigheden. Er zijn ook duidelijk verschillen per ras. De infectie met Fusariumschimmelsporen treedt op tijdens de bloei en is niet systemisch. Ze komt bij gele en rode vruchten tot uiting in de afrijp- en handelsfase. In groene vruchten komt het bijna nooit tot uiting.
Ruud Kaarsemaker van Groen Agro Control gaf in zijn presentatie aan dat de pot een belangrijke infectiebron is en dat het afdekken van de pot de aantasting met binnenrot tegengaat. Verder is schoon met de teelt starten en een goede hygiëne tijdens de teelt belangrijk om de aantasting tegen te gaan.
Frank van der Helm verzorgde de laatste presentatie. Hij is bij Wageningen UR Glastuinbouw de nieuwe gewasonderzoeker Paprika. Hij presenteerde de onderzoeksresultaten van onderzoek uit Canada en Engeland. In Canada is heel goed de groei van Fusarium  beschreven en fotografisch vastgelegd van kieming t/m binnenrot in en op de vrucht.

Na de pauze werden alle aanwezigen verdeeld in 8 groepen om de praktijkkennis van al de aanwezigen met elkaar te delen en uit te wisselen. Na een uur werd deze informatie in een plenaire zitting teruggekoppeld. De informatie uit deze groepen zal gebruikt worden bij het opstellen van een onderzoeksplan, waarbij de landelijke gewascommissie, de P8 en een consortium van onderzoeksinstellingen met elkaar samenwerken. Op 29 oktober zal het consortium met een voorstel komen.

Eerdere nieuwsberichten