Evenementen kalender

 Dinsdag, 13. December 2011, 12:45 - 16:30

Verdiepingssessie: De Waarde van Tomaat

(Volgeboekt)

Omschrijving


In de eerste arenasessie over de waarde van Tomaat is als conclusie gekomen dat het belangrijk is dat er in de tomatenteelt te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van de consument. Het product moet aansluiten op de wensen van de consument en in de keten voldoende herkenbaar zijn voor de retail en de consument. Transparante en  duidelijke communicatie over dit product naar die doelgroep toe is daarbij een voorwaarde. Daarbij is het van belang om te doen wat je beloofd en dat liefst het hele seizoen door op een consistente éénduidige wijze. Alle aanwezigen waren het erover eens dat deze sessie een verdiepingsvervolg moest krijgen op korte termijn.

In deze verdiepingssessie wordt ingezoomd op de wensen die consumenten hebben t.a.v. het product Tomaat. Er zal vervolgens besproken  worden in hoeverre het wenselijk en mogelijk is aan deze wensen te voldoen.  De aandacht zal vooral gericht worden op de mogelijkheid van borging hiervan middels ras, teelttechniek en logistiek in de keten.  Als van  een bepaald tomatenmerk de productspecificatie vastgesteld  is, is het belangrijk om dit te omschrijven. Hierdoor kan er voor worden gezorgd dat altijd voldaan wordt aan datgene wat beloofd wordt.  Met de aanwezigen willen we op deze middag nadenken hoe dat teelttechnisch te realiseren is en welke (ontbrekende) kennis en tools hier voor nodig zijn. Dit moet leiden tot betrouwbare reproduceerbare concepten.

Doelgroep


Alle betrokkenen in de keten die zich realiseren dat de consument bepalend is.

Sprekers


Jo Kloet.

Jo kloet is de oprichter van het adviesbureau Green inspiration (www.greeninspiration.com). Dit adviesbureau is gericht op Marketing en Innovatie binnen de AGF en bloemensector.

Wilco van den Berg.

Wilco van den Berg  is Senior Projectleider Marktonderzoek bij het Productschap Tuinbouw. Hij houdt zich bezig met marktonderzoek voor de sector Groenten en Fruit. Daarnaast verzorgt hij nieuwsbrieven Marktbeeld voor diverse groentengewassen.

Caroline Labrie.

Caroline is onderzoeker kwaliteit kasgroente  bij WageningenUR-Glastuinbouw te Bleiswijk. Zij doet onderzoek naar de smaak en gezondheid van vruchtgroenten.

Dagvoorzitter is Peter Klapwijk.

Peter is directeur Development en Strategy van GreenQ.

 

Programma


12.45 u                 Ontvangst met koffie.

13.00 u                 Opening en vaststellen doel door Peter Klapwijk.

13.10 u                 Welke argumenten betrekken de consumenten bij hun aankoopgedrag door

                            Wilco van den Berg

13.30 u                Consumentenwensen en hoe je die terug koppelt naar de producenten door

                            Jo Kloet.

13.50 u                 Is een constante smaak van tomaat te borgen, te meten en te reproduceren

                             door Caroline Labrie.

14.10 u                 Pauze.

14.45 u                 Discussie/brainstorming.

16.00 u                 Samenvatting discussie en formuleren vervolgtraject.

16.30 u                 Afsluiting met hapje en drankje.

 

Locatie 


                GreenQ Improvement Centre

                Violierenweg 3

                2665 MV Bleiswijk

Terug

JEvents v2.0.9 Stable   Copyright © 2006-2011

Meld u hier aan