Doelstelling

'Samenwerken aan Vaardigheden' heeft als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologieën in de tuinbouw te bevorderen. 

Iedere Nederlandse tuinbouwondernemer, technisch toeleverancier of voorlichter kan hiervoor nieuwe duurzame technologieën aandragen. Uit de geleverde ideeën worden jaarlijks vijf projectvoorstellen geformuleerd, die door de samenwerkingspartners als project worden uitgevoerd, de informatie die daaruit voort komt, wordt dan beschikbaar gesteld aan alle relevante partijen binnen de Nederlandse tuinbouwsector.

Partners

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO.

Gedurende vijf jaar (van 2010 t/m 2014) wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland. Zij maken het mogelijk dat de partners van ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ jaarlijks vijf projecten kunnen realiseren.

Financiers

Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zuid Holland financieren dit project voor de ontwikkeling van vaardigheden om innovatieve stystemen integraal in teeltconcepten toe te passen voor de verduurzaming van de glastuinbouwcluster.

Flyer

Download de flyer van SamenwerkenaanVaardigheden

 

Provincie Zuid Hollandwww.zuid-holland.nl  www.rijksoverheid.nl