Nieuws

Op zoek naar perfectie in de rozenteelt

Bron: Energiek2020.nu

Donderdag 6 juni 2013

Arie de Gelder, Wageningen UR Glastuinbouw

Voor het project ‘Perfecte Roos - Energiezuinig geteeld’ staan de planten nu drie maanden in de kas bij GreenQ. Wekelijks komt de begeleidingscommissie bij elkaar om te adviseren over de teeltstrategie en over de te nemen teeltmaatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om de hoofdlijnen van klimaat en gewasbescherming, maar ook om details. Laat ik er een paar van noemen.

Een struik opbouwen

Een hoofdlijn is dat we een goede struikopbouw willen hebben, waarbij het gewas niet op snee staat maar dat alle stadia van ontwikkeling in de kas voorkomen, zodat je elke dag een gelijk aantal bloemen kunt oogsten. Daar zijn we het met elkaar over eens. In de wekelijkse begeleidingsbijeenkomst moet vervolgens praktisch ingevuld worden hoe we dat gaan bereiken. Hoe moet je precies knippen?

Moet er wel of geen blad bij een oog worden losgebroken, om het uitlopen te bevorderen? Wat doe je als er meerdere scheuten in een bladoksel uitlopen? Daarin worden keuzes gemaakt en zie je vrij snel het effect.

In korte tijd leren we veel van elkaar over het opbouwen van een goed producerende rozenplant. Het blijkt dat de strategie om tot een goede struikopbouw te komen tussen telers verschillend is, maar door boeiende discussies komen we in dit onderzoek tot een te volgen strategie.

Etmaal temperatuur en belichting

Het streven is om zo zuinig mogelijk te zijn met energie. In de begin fase willen we echter ook een goede struik opbouwen en daarvoor moeten we concessies doen. We geven daarom nu veel licht zodat de planten zwaar uitgroeien (en we zijn besparen dus niet op energie). De vraag is echter hoe lang moet je daarmee doorgaan in juni; want met veel licht beginnen in de nacht betekent ook dat de nachttemperatuur oploopt. Als we een etmaaltemperatuur van tussen de 19 en 20 °C willen bereiken, zullen we dat vooral moeten realiseren door in de nacht lage temperaturen te bereiken. Overdag is er niet veel verlaging van temperatuur meer mogelijk.

Hoe gaan we de lage nachttemperatuur bereiken? Koeling inzetten lijkt de meest logische optie. Koelen in de nacht, als er geen extra energie van de zon binnenkomt, is veel effectiever om een lage temperatuur te bereiken dan koelen overdag als de kas door de zon wordt opgewarmd. Een andere optie is om juist overdag te koelen om zo de maximum temperatuur iets te verlagen, minder te ventileren en meer CO2 binnen te houden.

Daarom gaat het belichtingsniveau in de nacht vanaf nu omlaag en streven we naar een vooraf bepaalde lichtsom in mol PAR per dag.

Witte vlieg

In het gewas komt witte vlieg voor. We hebben er voor gekozen om die plaag vooral met biologische middelen te beheersen. De discussie is nu, wat als de populatie toeneemt? De telers uit de begeleidingscommissie hebben ook wat dit betreft verschillende ervaringen. Voorlopig zetten wij in op biologisch ingrijpen zodat we zo min mogelijk chemische middelen gebruiken.

Kortom, het blijkt opnieuw dat het telen van een perfecte roos behoorlijk complex is. De hoofdlijn is duidelijk, maar de wijze om dit te bereiken is een weg waarover heel wat discussie gevoerd kan en zal worden in de komende tijd.

Eerdere nieuwsberichten