Nieuws

Laatste Arenasessie SaV ook succesvol

De laatste Arenasessie van donderdag 27 november die in het kader van “Samenwerken aan Vaardigheden” gehouden is had vooral een informatief karakter. In tegenstelling tot de 72 voorafgaande Arenasessies is in deze laatste sessie de nadruk meer gelegd op de informatieverstrekking dan op de “arena”. Op deze laatste donderdagmiddag van november waren 30 deelnemers naar het Improvement Centre van DLV GreenQ in Bleiswijk gekomen. De groep was een mooie mix van toeleveranciers, telers, onderzoekers en kennisinstellingen.

De voorzitter van deze sessie, Véronique Couenberg van Priva, omschreef de doelstelling van deze laatste sessie als een vooruitblik naar datgene wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Er volgden hierna een vijftal presentaties van uit de diverse participanten van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”. Allereerst werden er vanuit TNO twee presentaties gegeven over onderwerpen die bij hen in ontwikkeling zijn. De presentatie van Karl Sewalt ging over de eerste ervaringen met het waterbergende kasdek. Leonard Baart de la Faille gaf toelichting op 2 projecten over dunne, flexibele zonnecellen waar zij mee bezig zijn. In één van deze projecten participeert ook schermleverancier Ludvig Svensson. Hugo Plaisier van dit bedrijf gaf als aanwezige een korte toelichting over de wijze waarop zij bij dit project betrokken zijn. De superdunne en super flexibele organische zonnecellen bieden goede mogelijkheden voor “in” schermdoeken. Uitdagingen waar oplossingen voor gezocht worden zijn de veiligheid bij de energie opwekking en het ontwikkelen van een techniek om stroom af te tappen.

Vanuit Priva gaf Peter Kamp een lezing over toekomstige klimaatregeling. Volgens Peter zal in de toekomst de plant meer centraal moeten staan in de klimaatregeling en minder de techniek. Dit zal de regeling tenslotte eenvoudiger maken. Een uitdaging bij dit project van Priva is het goed modelleren van het gewas.

De lezing van Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw over de toekomst van het Nieuwe Telen sloot hier goed op aan. Volgens Peter van Weel is in de (recente) geschiedenis de basis gelegd voor wat we in de toekomst gaan doen. Zijn advies is om meetwaarden zoals temperatuur en luchtvochtigheid constant te houden. Het variëren van waarden vindt hij een component van het oude telen. Verder verwacht hij dat in de toekomst gestuurd gaat worden op verdamping en niet meer op RV en VD).

De laatste lezing was van Maarten Klein van DLV GreenQ. Maarten gaf in zijn presentatie een toelichting op de ontwikkelingen van telen onder LED-licht. Momenteel liggen bij het Improvement Centre van DLV GreenQ twee proeven met LED-belichting en wel in de teelt van tomaten en in de teelt van aardbeien.

In de discussie kwam naar voren dat verdamping afhankelijk is van de energietoevoer en niet van de RV. Bij een RV van 100 % kan er nog steeds verdamping plaats vinden. Omdat in Het Nieuwe Telen (HNT) op het scherpst van de snede wordt geteeld is het belangrijk is dat er bijna geen verticale en horizontale temperatuur verschillen optreden. Verder werd gesteld dat een minimale luchtbeweging van 0,1 m/sec. gewenst is. Hiervoor zullen secure luchtstroommeters moeten worden toegepast als meetinstrument.

Bij de ontwikkeling van belichting vindt bij SON-T licht weinig ontwikkeling meer plaats. De LED is echter nog volop in ontwikkeling, zowel in de verbetering van de efficiëntie als in de verlaging van de kosten van het armatuur.

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten