Nieuws

Positieve ontwikkelingen naar duurzame Lisianthusteelt

 

Op woensdag 23 januari 2013 is er vanuit het project Samenwerken aan Vaardigheden de Arenasessie Het Nieuwe Telen Lisianthus gehouden. Deze Arenasessie vond plaats bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk. Er waren 27 deelnemers aanwezig, waaronder jaarrondtelers, enkele gelegenheidstelers van Lisianthus, vertegenwoordigers van de veredeling- en vermeerderingsbedrijven, deelnemers van onderzoek- en kennisinstellingen en beleidmakers.

De voorzitter, Eric Poot, legde uit dat het doel van deze middag was om inzicht te krijgen in de status van het huidige onderzoek om daarna met elkaar na te denken over de te nemen vervolgstappen voor een vervolgproef om tot een duurzame Lisianthusteelt te komen. Hanjo Lekkerkerk van GreenQ gaf aansluitend een korte presentatie over het doel en de successen van het project “Samenwerken aan Vaardigheden”.


Frank van Holst, voorzitter van de Landelijke Lisianthus commissie, ging in op het proces dat vooraf ging aan de huidige proefneming. Vanuit de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kwam de commissie in 2009 tot de conclusie dat het terug dringen van het gebruik van energie en gewasbeschermingsmiddelen een noodzaak was om te komen tot een duurzame teelt. Een teelt uit de grond leek de aangewezen weg om flinke stappen voorwaarts te maken, terwijl daardoor ook een goede monitoring van de teelt mogelijk werd.


Frank van der Helm van Wageningen UR Glastuinbouw gaf vervolgens in zijn presentatie een samenvatting van de in 2010 en 2011 vanuit Samenwerken aan Vaardigheden gehouden Arenasessies. De uitkomsten die uit deze Arenasessies naar voren kwamen, waren de basis voor het toegepast onderzoek dat in 2012 heeft plaats gevonden. In deze proef werden de eerste stappen gezet naar een energieneutraal, emissieloze en meer duurzame teelt van Lisianthus. De proeven in 2012 hebben veel leerpunten opgeleverd.


 
Na deze presentaties werd de huidige proef bekeken. Deze 3e proef is in week 46 geplant en vandaag oogstrijp. Vooral in de waterteelt was er uitval van planten te zien.
In de discussie kwam naar voren dat telers het meeste perspectief zien in de teelt op water vanwege de buffer. Deze buffer moet weer niet te groot zijn vanwege het volume dat ontsmet moet worden en de snelheid van stuurbaarheid. Als eindconclusie van deze Arenasessie kan gesteld worden dat er nog een lange weg te gaan is voordat er een duurzaam teeltsysteem praktijkrijp is.

Eerdere nieuwsberichten