Nieuws

Film brengt Het Nieuwe Belichten in beeld

Bron: Energiek2020.nu
 
Dinsdag, 2 april 2013
 
Wageningen UR Glastuinbouw heeft een film laten maken over Het Nieuwe Belichten. In deze film geven de onderzoekers Tom Dueck en Jan Janse toelichting op het onderzoeksprogramma waarin diffuus glas wordt gecombineerd met hybridebelichting. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het programma Kas als Energiebron en wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken.
 
In het onderzoek worden drie teeltsystemen vergeleken om het effect te bestuderen van hybridebelichting (ledlampen tussen het gewas en Son-T lampen boven het gewas) in combinatie met diffuus glas. De proef wordt uitgevoerd bij Wageningen UR Glastuinbouw en bij Green Q Improvement Centre (IC) in Bleiswijk. Philips stelt de ledlampen beschikbaar.

Proefopzet
 
Het tomatenras in de proef is Komeett. In de kassen bij Wageningen UR Glastuinbouw worden de volgende drie teeltsystemen met elkaar vergeleken bij een gelijke lichthoeveelheid:

    Kas 1 is een referentieteelt met alleen Son-T
    Kas 2 is een kas met diffuus glas en een hybride belichtingssysteem. Er wordt belicht volgens de strategie van Het Nieuwe Belichten (HNB).
    Kas 3 is bedekt met helder glas in combinatie met hybridebelichting en HNB.

Bij Green Q Improvement Centre wordt hetzelfde teeltsysteem gehanteerd als in Kas 2 bij Wageningen UR Glastuinbouw en dient als een demonstratie van het nieuwe teeltconcept.

Voorlopig resultaat

In de film vertellen Dueck en Janse over de bevindingen in de periode augustus 2012 tot maart 2013. Vooral het resultaat onder diffuus glas verrast de onderzoekers. In tegenstelling tot de verwachting blijkt dat ook in de wintermaanden voordeel is te halen met diffuus glas ten opzichte van helder glas. Het gewas onder de hydridebelichting staat er goed bij, met name het blad is sterker. Het is de verwachting dat er een besparing op het elektriciteitsverbruik kan worden gerealiseerd.
 
Bekijk de film ->

Eerdere nieuwsberichten