Project 11-5: Energieproef Komkommer

 

Aanmelder                      GreenQ Improvement Centre
Innovatie Binnen en buitenlucht aanzuiging komkommer
Teelt Komkommer
Aanvang project 11 januari 2011
Afsluiting project 29 augustus 2011
Projectleider Marc Grootscholten (GreenQ)

 

Doel project

In deze proef is een teelt komkommers neergezet volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Er is een AVS unit van Van Dijk Heating gebruikt. Er is niet ingeboet op op vroegheid in productie. In periodes dat de luchtvochtigheid bijgestuurd moest worden, werd deze unit ingezet in plaats van ontvochtigen door middel van inbrengen van buiswarmte. Verder werd met de unit altijd binnenlucht gerecirculeerd als ontvochtigen niet nodig was. Hierdoor werd een gelijkmatig klimaat  gerealiseerd.

Omschrijving project

Er wordt een afdeling gebruikt met een standaard inrichting.

1      Teeltrijafstand van 1,60 meter,verwarming met buisrail en groeibuis

2      17 volledige teeltgoten en twee gevelgoten

3      De eerste teelt zal tot eerste week mei 2011 duren

4      De afdeling is voorzien van alle reguliere middelen voor een komkommerteelt en de netto oppervlakte bedraagt 936 m²

 

In de afdeling is klimaat, substraat, CO2, scherming etc. apart te sturen. Per afdeling kan geheel naar eigen inzicht en gericht op de klimaattechnieken of raseigenschappen geteeld worden. De afdeling is rondom voorzien van glasgevels,waarbij de onderste twee meter voorzien is van gehamerd glas. De afdeling is benaderbaar door een elektronisch afsluitbare schuifdeur.

Schermen

In de afdeling is een energiescherm (SLS 10 Ultra Plus) geïnstalleerd welke indien nodig ook als zonweringsdoek kan worden gebruikt. En zoals in Het Nieuwe Telen is er een vast scherm in de vorm van een AC folie (20*20 geperforeerd) geïnstalleerd voor de eerste periode van de teelt.

Buisverwarming

In deze afdeling kunnen we gebruik maken van een buisrailverwarming en een groeibuis. In het begin van de teelt zal de buisrailverwarming als primair net worden ingezet en zodra de kop voorbij de bovenste groeibuis is kan deze als primair net worden ingezet. Dit om vanaf  dat moment de warmte direct te brengen waar deze nodig is en op die manier ook energie te besparen.

Rassen

Voor deze voorjaarsteelt van komkommers is gekozen voor het ras Proloog.

Uitwerking project

Fotografie

Rapportages

Meld u aan voor de rapportages. Eindrapport nog niet beschikbaar